DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHUẨN HIỆU QUẢ

Dịch vụ khách hàng là một kênh quan trọng cho các thương hiệu tại Việt Nam. Chúng tôi tập trung vào việc xây dựng một dịch vụ khách hàng vượt trội và không ngừng thay đổi nhờ vào sự phản hồi từ phía khách hàng.

Trong suốt quá trình bán hang và vận hành. Luôn có độị phụ trách về dịch vụ khách hàng cũng như kiểm soát quy trình độc lập để đánh giá, giám sát thực hiện theo triết lý thương hiệu và tiêu chuẩn của bạn. Doanh nghiệp của bạn được khuyến khích tham gia vào các buổi đào tạo, và thường xuyên giám sát các tiêu chuẩn của chúng tôi về dịch vụ.

Chúng tôi có một niềm tin sâu sắc rằng dịch vụ khách hàng chính là  sự kinh doanh con người. Chúng tôi muốn tạo cho những nhân viên dịch vụ khách hàng niềm hứng khởi và say mê vì họ là những đại diện thương hiệu của bạn.

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image