Tư vấn chiến lược hiệu quả

Không như những đơn vị truyền thống hoặc các bên cung cấp dịch vụ khác trong việc nhìn nhận các dự án cho việc chỉ đầu tư một lần về mặt thời gian và nguồn lực, chúng tôi luôn coi mối quan hệ với các doanh nghiệp sẽ là mối quan hệ đối tác lâu dài trong đó cả hai cùng chia sẻ tầm nhìn để hướng tới mục tiêu chung.

Trong qua trình làm việc với các đối tác về thương hiệu, chúng tôi xác định bốn mục tiêu kinh doanh theo thứ tự ưu tiên dưới đây:

  • Bán hàng
  • Làm thương hiệu
  • Gia tăng khách hàng
  • Sự hài lòng của khách hàng

Bên cạnh đó, nếu như bạn có những mục tiêu kinh doanh rõ ràng, chúng tôi sẽ tích hợp với chiến lược của bạn để có được kết quả tốt.

Kỳ vọng về trải nghiệm của người tiêu dùng Việt Nam khác nhau dựa trên kênh tương tác của họ với thương hiệu của bạn.

Với việc am hiểu về thị trường nội địacũng như hành vi mua sắm của người tiêu dùng. Boxi sẽ cùng doanh nghiệp để đưa ra những trải nghiêm người dung một cách hiệu quả.

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image